Poljoprivreda

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EVPG)

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva (EVPG) predstavlja bitan element u procesu apliciranja na Mjere ruralnog razvoja. Pravilnicima za Mjere 4 i 6 propisana je potrebna ekonomska veličina gospodarstva koja se dokazuje dostavljenom Potvrdom. Osim u svrhu apliciranja na mjere, EVPG služi i za odabir kandidata za sudjelovanje u godišnjem FADN istraživanju  kojim se prikupljaju podaci s hrvatskih poljoprivrednih gospodarstava.

Ekonomska veličina poljoprivrednog gospodarstva ili ukupni standardni output je zbroj vrijednosti svih proizvoda biljne i stočarske proizvodnje dobiven tako da se standardni output svake pojedine proizvodnje zastupljene na gospodarstvu pomnoži s odgovarajućim jedinicama proizvodnje.

Što je standardni ekonomski rezultat ili standard output (SO)? SO predstavlja jediničnu novčanu vrijednost proizvodnje poljoprivrednog proizvoda izraženu u proizvođačkim cijenama na vratima gospodarstva koja uključuje prodaju, potrošnju na gospodarstvu, potrošnju u kućanstvu, promjene u zalihama glavnih proizvoda i nusproizvoda biljne i stočarske proizvodnje.

Cijena na vratima gospodarstva je cijena proizvoda bez umanjivanja za troškove transporta i trženja. U slučaju da se u određenom području/regiji  proizvod ne može prodati a da nije zapakiran, tada cijena na gospodarstvu treba uključivati i troškove ambalaže. Glavni poljoprivredni proizvod je obično onaj s najvećom vrijednošću dok su ostali sekundarni. Npr. gospodarstvo se bavi proizvodnjom ratarskih kultura i proizvodnjom jaja. Ukoliko je standardni output za proizvodnju jaja veći od onog za ratarsku proizvodnju tada su korisniku ta jaja glavni proizvod i on se tipizira kao stočar. U izračunu standardnog rezultata isključena su izravna plaćanja, porez na dodanu vrijednost i ostali porezi.

Standardni rezultat ili ekonomska veličina gospodarstva računa se u nacionalnoj valuti (kunama) i eurima. Izračun standardnog rezultata odgovara proizvodnji tijekom razdoblja od 12 mjeseci (bila to kalendarska godina ili godina poljoprivredne proizvodnje). U izračunu se koriste SO koeficijenti poljoprivredne proizvodnje, izračunati na dvije razine, nacionalnoj razini (NUTS 1) te na razini statističkih regija: Kontinentalna RH i Jadranska RH (NUTS 2). Potvrdu o ekonomskoj veličini poljoprivrednog gospodarstva izdaje Savjetodavna služba i to tijekom trajanja natječaja. Potvrda se izdaje isključivo na temelju podataka upisanih u ARKOD kao i za životinje koje moraju biti upisane u Jedinstveni registar domaćih životinja kako bi Potvrda uopće bila izdana. Informativni izračun ekonomske veličine gospodarstva može se izdati bilo kad. Svoju  ekonomsku veličinu gospodarstva, informativno, mogu izračunati svi zainteresirani na web stranici Savjetodavne službe putem FADN kalkulatora koji je jednako koncipiran kao i formalna Potvrda koja se izdaje za potrebe natječaja.

Kod izračuna ekonomske veličine potrebno je obratiti pažnju na mjerne jedinice. U biljnoj proizvodnji SO se odnosi na jedan hektar dok se u stočarskoj proizvodnji odnosi na grlo stoke, sto kljunova peradi i pčelinju zajednicu. Ekonomska veličina se dakle, računa za proizvode biljne i stočarske proizvodnje na poljoprivrednom gospodarstvu koji su određeni sadržajem Istraživanja o strukturi poljoprivrednih gospodarstava (eng. Farm Structure Survey – FSS). Prerada poljoprivrednih proizvoda ne ulazi u izračun, čak ni kada se radi o usko povezanim proizvodnjama (npr. mlijeko u maslac, sir ili vrhnje). Što točno ulazi u izračun i koji su posebni slučajevi kod izračuna ekonomske veličine možete vidjeti na web stranici Savjetodavne službe koja je poslužila kao glavni izvor za sastavljanje ovog članka.

Izvor: Savjetodavna služba, link

Foto: Kristijan Jelaković, Savjetodavna služba

Prethodna objava Sljedeća objava

Možda Vam se svidi i ovo

Nema komentara

Ostavite komentar