Održivi razvoj

LEADER pristup i funkcija LAG-ova u ruralnom razvoju

Naziv LEADER akronim je francuskog izraza “Liaison entre actions de développement de l’économie rurale” i predstavlja metodu mobiliziranja i provedbe ruralnog razvoja u lokalnim ruralnim zajednicama. Odnosi se na lokalne strategije razvoja koje obuhvaćaju integrirajuće i višesektorske aktivnosti koje se razrađuju i primjenjuju po pristupu odozdo prema gore („Bottom-up pristup“).

LEADER možemo definirati kao alat, pristup ili pak metodu mobiliziranja, podupiranja inovativnosti, jačanja kapaciteta te učvršćivanja suradnje u lokalnoj zajednici kako bi ona SAMA inicirala svoj razvoj, sama si pomogla u razvoju. Predstavlja poboljšanje ruralne ekonomije uključivanjem lokalne zajednice u akciju, a ne nametanjem gotove mjere. LEADER je inicijativa koja govori kako treba raditi a ne što treba raditi.

LEADER pristup kao inicijativa provodi se od 1991. godine i od tada donosi ruralnim zajednicama u EU „alate“ za aktivno uključivanje u kreiranju njihove budućnosti. Kod nas se provodi od 2008. godine no u većoj mjeri je zaživio u kontekstu EAFRD-a gdje postaje četvrta os ruralnog razvoja u okviru Zajedničke poljoprivredne politike.

Osnovna karakteristika LEADER pristupa je stavljanje naglaska na lokalno stanovništvo. Lokalno stanovništvo oduvijek  se smatra glavnim čimbenikom ruralnih područja a kroz ovu inicijativu, ono ima mogućnost detektirati eventualne probleme i potrebe svoje sredine te zajednički pronaći rješenje koje će odgovarati njihovom okolišu, kulturi, radnim tradicijama i vještinama.

Temelji se na sedam načela koje sudionici moraju slijediti u cijelosti:

 • Održivi ruralni razvoj
 • Pristup temeljen na osobitostima područja
 • Pristup odozdo prema gore („Bottom-up pristup“)
 • Uspostavljanje lokalnih javno-privatnih partnerstva
 • Inovativnost
 • Integralan i višesektorski pristup
 • Umrežavanje i suradnja

Lokalna akcijska grupa ili LAG predstavlja javno-privatno partnerstvo čije je osnivanje nastavno na LEADER inicijativu. LAG-ove čine lokalni dionici i to najčešće: predstavnici lokalne samouprave i javnih ustanova, profesionalne organizacije i savezi (poljoprivrednika, malih poduzetnika i drugih djelatnosti), udruge (za razvoj zajednice, za zaštitu okoliša i krajolika, usluge u kulturi, socijalne usluge, udruge žena, mladih itd.), razvojne agencije, dionička društva, poslovni inkubatori i druge organizacije poslovnog sektora.

Područje LAG-a je područje koje ima više od 5 000, a manje od 150 000 stanovnika uključujući manje gradove te gradove s manje od 25 000 stanovnika.

Uloge LAG-a:

 • Agregiranje i kombiniranje ljudskih i financijskih resursa iz javnog, privatnog, civilnog i dobrovoljnog sektora
 • Udruživanje lokalnih aktera u zajedničke pokrete i višesektorske aktivnosti u cilju postizanja sinergije
 • Jačanje dijaloga i suradnje između različitih ruralnih aktera
 • Povezivanje s drugim LAG-ovima (iz regije, EU, izvan EU)

Ključni termini lokalnog partnerstva su decentralizacija, interdisciplinarnost i mreža partnerstva.

U Hrvatskoj (prema podacima Hrvatske mreže za ruralni razvoj) trenutno postoji 57 LAG-ova koji obuhvaćaju 536 jedinica lokalne samouprave (122 grada i 414 općina) te se prostiru na 94,14% ukupne površine Republike Hrvatske. Na području LAG-ova živi 57, 44% ukupnog stanovništva Hrvatske.

Izvori: Poslovni biro d.o.o. (2009.): Europskom praksom do vlastitih prilika, Publikacija Hrvatska mreža za ruralni razvoj –> link

Foto: Pinterest

Prethodna objava Sljedeća objava

Možda Vam se svidi i ovo

Nema komentara

Ostavite komentar