Pretraga kategorije

Održivi razvoj

Održivi razvoj, Poljoprivreda

Ugar – odmor prijeko potreban zemlji

Kroz povijest, ugar predstavlja bitan element plodoreda. U prošlosti je uloga ugara bila naglašena radi obnavljanja plodnosti tla – nakupljana humusa i dušika, te suzbijanja štetnih pojava u tlu tzv. „umornosti tla“.  Danas je ugar, zbog mogućnosti obilne gnojidbe i fitozaštite, izgubio prvotnu ulogu. Na ugar se danas gleda kao na zapuštenu površinu koja nikako nije profitna jer na njoj nema kontinuirane proizvodnje. Tu iskrivljenu sliku pomalo ispravlja novi Program izravnih plaćanja koji stavlja ugar u ekološki značajne površine za dobivanje dodatnih poticaja u okviru osnovnih plaćanja, i time naglašava njegovu ekološku vrijednost i potrebitost. Nastavite čitati

Održivi razvoj, Poljoprivreda

Program ruralnog razvoja: Podmjera 6.2. kao prilika za diverzifikaciju poslovanja

Program  ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020. odobren je 26. svibnja 2015. godine od strane Europske komisije. Programom je definirano 16 Mjera + tehnička pomoć koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede. Koliko je bitan dobar projekt za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, toliko je bitno i dobro razumijevanje propisa i strukture ove međunarodne organizacije. Stoga dodatna pojašnjenja nikako nisu na odmet. Nastavite čitati

Održivi razvoj

Bioraznolikost i njena izuzetna važnost (Međunarodni dan bioraznolikosti)

Uslijed velikih promjena koje čovjek uzrokuje u prirodi i prekomjernih korištenja prirodnih resursa dolazi do narušavanja prirodne ravnoteže. To se posebice očituje u sve bržem nestajanju i izumiranju vrsta na Zemlji. Priroda je  u smislu Zakona o zaštiti prirode (NN 80/2013) sveukupna bioraznolikost, krajobrazna raznolikost i georaznolikost. Zaštita prirode se stoga provodi očuvanjem bioraznolikosti, krajobrazne raznolikosti i georaznolikosti te zaštitom dijelova prirode. Bioraznolikost možemo definirati kao sveukupnost svih živih organizama koji su sastavni dijelovi ekosustava, a uključuje raznolikost unutar vrsta, između vrsta, životnih zajednica te raznolikost ekosustava. Nastavite čitati

Održivi razvoj

Abeceda ruralnih pojmova: Ekofeminizam

Ekofeminizam ili ekološki feminizam je socijalni i politički pokret koji svoj nastanak duguje  feminizmu  kao i zaštiti okoliša, odnosno ekologizmu. Termin je prvi put upotrijebila francuska feministkinja Franoise d`Eaubonne u svom djelu Feminizam ili smrt, 1974. godine.

Temelji se na uspoređivanju središnjih teza ekologizma i feminizma odnosno suprotstavljanju dominaciji nad prirodom i dominaciji nad ženama. Prema ovoj teoriji, žene imaju dublju vezu s prirodom i, zahvaljujući svom senzibilitetu, na neki način s njom dijele podčinjenost od strane muških stanovnika našeg planeta tijekom povijesti. Nastavite čitati

Love green, Održivi razvoj

Francuska zelena politika

Francuska je Vlada prošle godine u ožujku donijela novi zakon kojim se svim novoizgrađenim komercijalnim zgradama uvjetuje djelomično pokrivanje krovnih površina ili solarnim panelima ili zelenim krovovima. Novi zakon predstavlja pokretanje promjena u promišljanju i projektiranju građevina te bi trebao omogućiti povećanje energetske učinkovitosti svih novih komercijalnih objekata. Nastavite čitati