Umjetnost i dizajn

Hrvatski naivni umjetnici: Ivan Rabuzin

Ivan Rabuzin, hrvatski slikar naivne umjetnosti, rođen je u mjestu Ključ kraj Novog marofa 1921. godine. Obrazovao se za stolara i iako se slikarstvom bavio 5o godina, nije imao formalno slikarsko obrazovanje. Njegova djela sadrže motive prirode i sela Hrvatskog zagorja a najčešće su to cvijeće, brjegovi, oblaci i sunce. Imao je 200 samostalnih izložbi a još i više skupnih. Prvu samostalnu izložbu priređuje 1956. godine u Novom marofu, a 1963. ima prvu samostalnu izložbu u Parizu, u galeriji “Mona Lisa”. O njemu je snimljeno desetak dokumentarnih filmova i objavljen veći broj knjiga. Preminuo je 2008. godine u Varaždinu a njegova djela i dalje krase istaknuta mjesta u muzejima kao i privatne zbirke ljubitelja naivne umjetnosti diljem svijeta. Nastavite čitati

Održivi razvoj

LEADER pristup i funkcija LAG-ova u ruralnom razvoju

Naziv LEADER akronim je francuskog izraza “Liaison entre actions de développement de l’économie rurale” i predstavlja metodu mobiliziranja i provedbe ruralnog razvoja u lokalnim ruralnim zajednicama. Odnosi se na lokalne strategije razvoja koje obuhvaćaju integrirajuće i višesektorske aktivnosti koje se razrađuju i primjenjuju po pristupu odozdo prema gore („Bottom-up pristup“).

Nastavite čitati

Umjetnost i dizajn

Klanjec, Hrvatsko zagorje

Klanjec, pitoreskni gradić višestoljetne povijesti i kulture smješten na zelenim obroncima Hrvatskog zagorja. Rodni grad Antuna Mihanovića, Ksavera Šandora Gjalskog, Ćiril Metoda Ivekovića, Otona Ivekovića, Ivana Broza i dr. U centru malenog gradića pored trga Antuna Mihanovića i nekadašnjeg sajmišta, nalazi se crkva Navještenja Blažene Djevice Marije. Potkraj prošlog stoljeća, otkrivena je kripta u utrobi crkve koja je skrivala sarkofage obitelji Erdody. Klanječki sarkofazi predstavljaju jedne od najljepših primjeraka kulturno-povijesnih spomenika bečkih radionica koje su stvarale sarkofage za Habsburšku carsku obitelj. U Klanjcu je 1970. godine izgrađena i Galerija Antuna Augustinčića, te je u njoj izložen stalni postav Augustinčićevih djela budući da je on svom rodnom mjestu poklonio svoju umjetničku ostavštinu. Poznato je kako se Augustinčićeva monumentalna skulptura “Mir” nalazi u New Yorku ispred zgrade UN-a. Malen gradić bogate baštine.

Izvor/Za više informacija: www.klanjec.hr

Foto: Privatni album, Službena stranica grada Klanjca

Održivi razvoj, Poljoprivreda

Ugar – odmor prijeko potreban zemlji

Kroz povijest, ugar predstavlja bitan element plodoreda. U prošlosti je uloga ugara bila naglašena radi obnavljanja plodnosti tla – nakupljana humusa i dušika, te suzbijanja štetnih pojava u tlu tzv. „umornosti tla“.  Danas je ugar, zbog mogućnosti obilne gnojidbe i fitozaštite, izgubio prvotnu ulogu. Na ugar se danas gleda kao na zapuštenu površinu koja nikako nije profitna jer na njoj nema kontinuirane proizvodnje. Tu iskrivljenu sliku pomalo ispravlja novi Program izravnih plaćanja koji stavlja ugar u ekološki značajne površine za dobivanje dodatnih poticaja u okviru osnovnih plaćanja, i time naglašava njegovu ekološku vrijednost i potrebitost. Nastavite čitati

Održivi razvoj, Poljoprivreda

Program ruralnog razvoja: Podmjera 6.2. kao prilika za diverzifikaciju poslovanja

Program  ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020. odobren je 26. svibnja 2015. godine od strane Europske komisije. Programom je definirano 16 Mjera + tehnička pomoć koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede. Koliko je bitan dobar projekt za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, toliko je bitno i dobro razumijevanje propisa i strukture ove međunarodne organizacije. Stoga dodatna pojašnjenja nikako nisu na odmet. Nastavite čitati