Održivi razvoj, Poljoprivreda

Program ruralnog razvoja: Podmjera 6.1. i ostale mjere za potporu mladim poljoprivrednicima

Prema rezultatima istraživanja Platforme za ruralni razvoj Jugoistočne Europe, mladi su spremni živjeti i raditi u ruralnim sredinama. Kao motivaciju navode blagodati života na selu odnosno kvalitetniji i zdraviji život te ljubav prema prirodi. Od djelatnosti u ruralnom prostoru najviše su zainteresirani za poljoprivredu, društvene djelatnosti i agroturizam. Prema njihovom mišljenju najveće prepreke vođenju uspješnog posla i života u ruralnoj sredini su administrativni i birokratski propisi te nedovoljno razvijena infrastruktura. Istraživanje pokazuje da je većina mladih spremna i na ulaganje u djelatnost u ruralnoj sredini, no za ulaganja su potrebna sredstva a jedan od načina su Mjere ruralnog razvoja.

Mjera 6 odnosno Podmjera 6.1. odnosi se konkretno na mlade poljoprivrednike kao što joj i samo ime kaže. Potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.1.1. Potpora mladim poljoprivrednicima. Prema Pravilniku, mladi poljoprivrednik je osoba starija od 18 i mlađa od 40 godina na dan podnošenja Zahtjeva za potporu, koja posjeduje odgovarajuća stručna znanja i vještine te je po prvi put na poljoprivrednom gospodarstvu postavljena kao nositelj tog gospodarstva. Ovoj definiciji potrebno je nadodati kako je za apliciranje na Podmjeru 6.1. bitno da korisnik (mladi poljoprivrednik) nije registriran kao nositelj poljoprivrednog gospodarstva duže od 18 mjeseci prije podnošenja Zahtjeva za potporu.

Cilj ove potpore je pomoći mladim poljoprivrednicima koji se odlučuju postati nositelji/odgovorne osobe poljoprivrednog gospodarstva u daljnjem održivom razvoju tog gospodarstva. Dakle mora već postojati proizvodnja budući da sredstva nisu namijenjena početnim ulaganjima pa je tako potrebna ekonomska veličina gospodarstva od 8.000-49.999 eura.

Za apliciranje na ovu Podmjeru potreban je Poslovni plan u kojem korisnik obavezno mora definirati ciljeve koje ostvaruje u okviru prihvatljivih aktivnosti a ti ciljevi se moraju odnositi na:

  • modernizaciju i/ili unapređenje procesa rada i poslovanja
  • i/ili povećanje proizvodnog kapaciteta iskazanog kroz povećanje  ukupnog standardnog rezultata (ekonomske veličine poljoprivrednog gospodarstva)

Visina potpore iznosi 50.000 eura po korisniku te se dodjeljuje samo jednom tijekom programskog razdoblja po jednom mladom poljoprivredniku.

Budući da dosta mladih poljoprivrednika u Hrvatskoj ne starta s poljoprivrednim gospodarstvom ekonomske veličine iznad 8.000 eura, oni ne mogu ni aplicirati na ovu Podmjeru. No, za njih je u tom slučaju možda pogodnije razmišljati o Podmjeri 6.3. koja služi za potporu razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava, čija je ekonomska veličina između 2.000 i 7.999 eura.

Prihvatljivi korisnici za ovu Podmjeru su mala poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava. Visina potpore iznosi 15.000 eura po korisniku a prihvatljivi su svi oni troškovi koji se inače vežu za razvoj malog poljoprivrednog gospodarstva (vidi Pravilnik, Podmjera 6.3.)

Iduća mjera na koju mladi poljoprivrednici mogu aplicirati je Mjera 4, Podmjera 4.1. Radi se o tri operacije u okviru podmjere koja služi kao potpora za ulaganja u fizičku imovinu za poljoprivredna gospodarstva. Prihvatljivi korisnici su fizičke i pravne osobe upisane u Upisnik poljoprivrednika, čija ekonomska veličina gospodarstva iznosi više od 6.000 eura ukoliko planiraju ulagati u sektor voća, povrća i cvijeća ili viša od 8.000 eura ukoliko se odluče za ulaganje u druge sektore. Prihvatljivi korisnici ove Podmjere mogu biti i proizvođačke organizacije. Ovdje intenzitet potpore nije 100% već pokriva 50% vrijednosti ukupno prihvatljivih troškova no može narasti do 3.000.000 eura ovisno o sektoru u koji se ulaže.

Ukoliko na ovu Podmjeru aplicira mladi poljoprivrednik u tom slučaju se vrijednost ukupno prihvatljivih troškova uvećava za dodatnih 20 postotnih bodova.

Apliciranje na bilo koju od Mjera/Podmjera iziskuje podrobno iščitavanje pripadajućih Pravilnika (i još pokojeg dokumenta koji se odnosi na odabrano područje) kako bi se izbjegle moguće greške u koracima te kako bi se potencijalni korisnik uvjerio da ulazi u prihvatljive korisnike a njegov projekt/ulaganje u prihvatljive troškove. Poznavanje procedure daje osjećaj kontrole i sigurnosti u projekt te smanjuje rizik od rupa u komunikaciji na relaciji korisnik-birokracija.

Ostale mjere gdje mladi ne mogu aplicirati izravno ali mogu imati neizravne koristi su Mjera 1, tip operacije 1.1.2. i 1.1.3., koje provodi Savjetodavna služba u svrhu strukovnog osposobljavanja poljoprivrednika kao i mladih poljoprivrednika. Zatim Mjera 2, tip operacije 2.1.4., koju također provodi Savjetodavna služba, u svrhu savjetovanja mladih poljoprivrednika gdje prednost imaju korisnici Podmjere 6.1.. Isto tako, mladi poljoprivrednici mogu biti dionici svih udruženja kroz Podmjere 16.1., 16.2. i 16.4. u okviru Mjere 16 nadležne za suradnju.

Prošle godine je primjerice Ministarstvo poljoprivrede organiziralo besplatnu radionicu za potencijalne korisnike prilikom raspisivanja natječaja za Mjeru 6, Podmjeru 6.3. Potpora razvoju malih poljoprivrednih gospodarstava. Poželjno je zato pratiti i stranicu Ministarstva poljoprivrede gdje se svi slični događaji objavljuju i tako ostati informiran. Budite ažurni i iskoristite svaku priliku za dodatnu edukaciju i povećajte si šanse za uspjeh.

Izvori: Mladi u ruralnim sredinama-rezultati istraživanja, HMRR; Pravilnik za Mjeru 6 (NN42/15); Njavro., M. (2016.): Potpora za mlade poljoprivrednike kroz mjere iz programa ruralnog razvoja, predavanje, Konferencija za mlade poljoprivrednike, Zagreb

Foto: Yes magazine, Yelp

Prethodna objava Sljedeća objava

Možda Vam se svidi i ovo

Nema komentara

Ostavite komentar