Održivi razvoj, Poljoprivreda

Program ruralnog razvoja: Podmjera 6.2. kao prilika za diverzifikaciju poslovanja

Program  ruralnog razvoja Republike Hrvatske za razdoblje od 2014.-2020. odobren je 26. svibnja 2015. godine od strane Europske komisije. Programom je definirano 16 Mjera + tehnička pomoć koje imaju za cilj povećanje konkurentnosti hrvatske poljoprivrede. Koliko je bitan dobar projekt za povlačenje sredstava iz fondova Europske unije, toliko je bitno i dobro razumijevanje propisa i strukture ove međunarodne organizacije. Stoga dodatna pojašnjenja nikako nisu na odmet.

U okviru Podmjere 6.2. potpora se dodjeljuje za tip operacije 6.2.1. Potpora ulaganju u pokretanje nepoljoprivrednih djelatnosti. Potpora se dodjeljuje u obliku bespovratnih financijskih sredstava u svrhu provođenja prihvatljivih aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Sredstva se osiguravaju iz proračuna Europske unije u udjelu od 85% te iz državnog proračuna Republike Hrvatske u udjelu od 15%. Ova potpora se, unutar navedene operacije za pokretanje jedne nepoljoprivredne djelatnosti, dodjeljuje korisniku samo jednom u cijelom programskom razdoblju. Visina potpore po korisniku iznosi 50 000 eura a vrši se u dvije rate u razdoblju od najviše tri godine.

Razlika između ove Podmjere i Podmjere 6.4. sastoji se u tome što se u ovom slučaju sredstva dodjeljuju za novu, nepoljoprivrednu djelatnost, koja nije započeta do vremena podnošenja zahtjeva za potporu. Dakle, nositelj ste ili član OPG-a i želite diverzifikaciju poslovanja. Npr. odlučujete se na agroturizam i pokrećete ovu ekonomsku aktivnost na svom OPG-u po prvi put. U tom slučaju ova Podmjera je za vas. Važno je znati kako za svoj projekt, odnosno njegovu realizaciju, korisnik mora imati osigurana vlastita sredstva budući da se prva rata u iznosu od 50% isplaćuje nakon odluke o dodjeli potpore a druga rata se isplaćuje po provedbi aktivnosti navedenih u poslovnom planu. Dakle nema isplata unaprijed i korisnik mora sam osigurati poduzetnički kapital za započeti projekt kako bi u njega ušao sa što manjim rizikom od financijskog kraha što je možda i glavni strah većine poljoprivrednika zbog kojeg se ni ne odlučuju na takav potez.

Nadalje, prihvatljivi korisnici su poljoprivredna gospodarstva upisana u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava te fizičke osobe u svojstvu nositelja ili člana OPG-a koji pokreću novu, nepoljoprivrednu djelatnost u ruralnom području. Prihvatljiva aktivnost je dakle agroturizam u smislu turizma u ruralnom području (građenje, opremanje objekata ili turističke infrastrukture za pružanje ugostiteljskih ili turističkih usluga u skladu s propisima iz područja turizma i ugostiteljstva). Važno je stoga napomenuti kako potencijalni korisnici moraju dobro proučiti zakonske okvire ekonomske aktivnosti koju pokreću kako bi bili unaprijed dobro upoznati sa svojim pravima i obavezama i izbjegli moguće kasnije komplikacije prilikom izvođenja projekta. Osim turizma, prihvatljive su i ostale aktivnosti kao što su tradicijski, umjetnički obrti ili izrada suvenira, prerada, skladištenje, pakiranje i/ili izravna prodaja lokalnih proizvoda. Za detaljnija pojašnjenja postoji  Pravilnik o provedbi Podmjere 6.2. objavljen na stranici Ministarstva poljoprivrede.

Prema Pravilniku, postoje i uvjeti prihvatljivosti za korisnike kako bi im sredstva bila odobrena kao što su recimo da korisnik mora biti upisan u Upisnik poljoprivrednih gospodarstava minimalno jednu godinu prije podnošenja zahtjeva za potporu. Zatim,  minimalna ekonomska veličina gospodarstva  (EVPG) u trenutku podnošenja zahtjeva iznosi 1 000 eura. Potvrdu o EVPG-u izdaje Savjetodavna služba i to za vrijeme trajanja natječaja dok van natječaja korisnik može u svakom trenutku saznati svoj EVPG putem informativnog obrasca FADN kalkulator na web stranici Savjetodavne službe. Za izdavanje potvrde potrebno je imati Matični identifikacijski broj poljoprivrednog gospodarstva koji se dobije upisom u Upisnik tako da je to zapravo prvi korak za ostvarivanje potpora. Nakon toga i zemljište je potrebno registrirati u ARKOD a životinje koje se drže na gospodarstvu u Jedinstveni registar domaćih životinja, i još niz drugih uvjeta prihvatljivosti koji se mogu iščitati iz navedenog Pravilnika.

Svaka Mjera odnosno Podmjera iz Programa ruralnog razvoja ima specifične uvjete prihvatljivosti budući da su i ciljevi koji se njima žele ostvariti  različiti. Upravo zato su od velike koristi Pravilnici koji se izdaju za pojedinu Mjeru i sadrže sve podatke o njihovoj provedbi od općih odredbi pa do kriterija odabira i uputa za izradu poslovnog plana. Ukoliko je potrebno proučiti još pokoji dokument, Pravilnik će uputiti na njega.

Najvažnije je imati dobru ideju, razraditi plan ostvarenja te ideje koji je realan i u skladu s mogućnostima kao i legislativom Republike Hrvatske i onom Europske unije. Hoće li korisnik angažirati konzultanta ili ne to je dakako opcija no potrebno je ograditi se od potencijalnih špekulacija o umjetnom stvaranju uvjeta koji su dosta zastupljeni u posljednje vrijeme budući da poljoprivrednici tražeći pozitivno rješenje za svoju situaciju prihvaćaju vanjske prijedloge o stvaranju istih. Takve situacije ukazuju na postojanje rupa u propisima (koje su zapravo sveprisutne i u nekim drugim područjima djelatnosti) no istovremeno pozivaju na odgovornost i moralno ponašanje kako se ne bismo pravdali onom „Prilika čini lopova“.

Foto: Gratisography, Ekoton.sk

Prethodna objava Sljedeća objava

Možda Vam se svidi i ovo

Nema komentara

Ostavite komentar