Održivi razvoj

Što je Natura 2000 i gdje se mi tu uklapamo?

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova.\r\n\r\nU ovu ekološku mrežu dosad je uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20% teritorija EU što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. Natura 2000 se temelji na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i dobrobit ljudi koji u njima žive. Sva ta područja predstavljaju još uvijek bogato prirodno nasljeđe Europe  i rezultat su tradicionalnih načina korištenja prostora kojim ne ugrožavaju, već dapače, obogaćuju biološku raznolikost.Tijekom proteklih desetljeća ljudske aktivnosti i korištenja prirodnih resursa značajno se mijenjaju u cijelom svijetu. Stanje biološke raznolikosti dramatično se pogoršalo u zadnjih 50 godina, više nego kroz cijelu povijest čovječanstva. Natura 2000 je temeljni program kojim EU pokušava zaustaviti ove negativne trendove na svom teritoriju. Zaslužni za uspostavu i provedbu Natura 2000 ekološke mreže u Republici Hrvatskoj su Ministarstvo zaštite okoliša i prirode kao i Državni zavod za zaštitu prirode. Ekološka mreža Republike Hrvatske proglašena je Uredbom o ekološkoj mreži (NN 124/2013) i predstavlja područja koja su sastavni  dio ekološke mreže Europske unije Natura 2000. Mrežu čine područja očuvanja značajna za ptice i područja očuvanja značajna za  vrste i stanišne tipove.

Ekološka mreža Republike Hrvatske obuhvaća 36,67% kopnenog teritorija i 16,39% obalnog mora. U mrežu tako spada i naših 8 nacionalnih parkova i 11 parkova prirode. Svaki jedinstven i svaki vrijedan obilaska. Po slikama ćete primijetiti kako sam se ja odlučila za Medvednicu 🙂

P.S. ukoliko posjetite koji park prirode ili pak nacionalni park (ili bilo kakav ruralni prostor), uslikajte nešto vama vrijedno i objavite fotku pod#menivrijedno, time podižete svijest o važnosti zaštite prirode i okoliša sudjelujući u akciji Ministarstva, hurej!

Prethodna objava Sljedeća objava

Možda Vam se svidi i ovo

Nema komentara

Ostavite komentar