Pretraga ključnih riječi

Ekološka mreža

Održivi razvoj

Što je Natura 2000 i gdje se mi tu uklapamo?

Natura 2000 je ekološka mreža sastavljena od područja važnih za očuvanje ugroženih vrsta i stanišnih tipova Europske unije. Njezin cilj je očuvati ili ponovno uspostaviti povoljno stanje više od tisuću ugroženih i rijetkih vrsta te oko 230 prirodnih i poluprirodnih stanišnih tipova.\r\n\r\nU ovu ekološku mrežu dosad je uključeno oko 30.000 područja na gotovo 20% teritorija EU što je čini najvećim sustavom očuvanih područja u svijetu. Natura 2000 se temelji na EU direktivama, područja se biraju znanstvenim mjerilima, a kod upravljanja tim područjima u obzir se uzima i dobrobit ljudi koji u njima žive. Sva ta područja predstavljaju još uvijek bogato prirodno nasljeđe Europe  i rezultat su tradicionalnih načina korištenja prostora kojim ne ugrožavaju, već dapače, obogaćuju biološku raznolikost. Nastavite čitati