Pretraga ključnih riječi

hrvatsko selo

Održivi razvoj, Poljoprivreda

Abeceda ruralnih pojmova: Deagrarizacija

Deagrarizacija predstavlja proces napuštanja poljoprivrede kao djelatnosti i prelazak u nepoljoprivredne  djelatnosti. Može se javiti i agrarni egzodus odnosno masovno napuštanje poljoprivrede kao izvora zarade. Deagrarizacija je uvjetovana procesom industrijalizacije i urbanizacije. Prema Puljizu, pokretačka uloga parnog stroja je u tome što je proizvodnju učinio nezavisnom o ranijim izvorima energije (voda, vjetar, čovjek i stoka korišteni su kao pogonsko gorivo), pa tako može proizvodna sredstva i ljude neograničeno gomilati na malom prostoru. Na taj način je nastao industrijski grad i preuzeo proizvodnu nadmoć nad selom. Nastavite čitati