Pretraga ključnih riječi

SURADNJA

Održivi razvoj

LEADER pristup i funkcija LAG-ova u ruralnom razvoju

Naziv LEADER akronim je francuskog izraza “Liaison entre actions de développement de l’économie rurale” i predstavlja metodu mobiliziranja i provedbe ruralnog razvoja u lokalnim ruralnim zajednicama. Odnosi se na lokalne strategije razvoja koje obuhvaćaju integrirajuće i višesektorske aktivnosti koje se razrađuju i primjenjuju po pristupu odozdo prema gore („Bottom-up pristup“).

Nastavite čitati